ÜRÜNLERİMİZ

IBM DataPower Gateway

IBM DataPower Gateway, kuruluşların güvenlik ve entegrasyon ihtiyaçlarını tek bir çok kanallı ağ geçidinde karşılamalarına yardımcı olur. Tüm mobil, web, uygulama programlama arabirimi (API), hizmet odaklı mimari (SOA), B2B ve bulut iş yükleri için Güvenlik, Kontrol, Entegrasyon ve Optimize edilmiş erişim sağlar. IBM DataPower Gateway, tek bir ağ geçidiyle noktadan noktaya bağlantı ve entegrasyon, uygulama ve veri güvenliği, API yönetimi ve güvenliğinin yanı sıra kurumsal mobiliteyle ilişkili, yüksek maliyetli BT sorunlarının üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir. Güvenlik ve entegrasyonla ilgili tutarlı, yapılandırmaya dayalı tek bir yaklaşım sunar. Topolojinin basitleştirilmesine, geliştirme maliyetlerinin düşürülmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına yardımcı olarak maliyet tasarrufu ve daha düşük risk gibi kazanımlar sağlar.

IBM DataPower Gateway, hizmet alan müşteriler ile tedarikçiler arasında daha hızlı ve güvenli bağlantılar için noktadan noktaya yüksek hızlı ileti dönüştürme (XML2JSON gibi), aktarma iletişim kuralı köprüsü (FTP2HTTP gibi), veritabanı bağlanırlığı, anabilgisayar (Mainframe) bağlanırlığı ve içeriğe dayalı gelişmiş yönlendirme olanakları sunar. Esnek hız sınırlaması, hizmet seviyesi sözleşmesi (SLA) uygulama ve akıllı yük dağıtımı (load balancer) gibi yetenekleri sayesinde trafik denetimi/yönetimi sağlar. Gelen/giden istekler için Authentication (Kimlik Doğrulama), Authorization (Yetki Kontrolü) ve Audit (Denetim) işlemlerini yapar. Ayrıca istekler içerisinde yer alan ek dokümanları bir anti virüs yazılımına gönderip taratarak, tarama sonucuna göre aksiyon alınmasını sağlayabilir.

IBM DataPower Gateway, bankaların %90'ı tarafından kullanılan kendisini ispatlamış pazar lideri bir üründür. Aynı zamanda sektör lideri IBM API Connect ürününün API ağ geçididir.

IBM DataPower Gateway kullanmadan öncesi ve sonrası

Günümüz teknoloji dünyasında alt yapılar, uygulama çeşitleri, mesajlaşma tipleri gittikçe farklılaşmaktadır. Tüm bu sistemlerin ve uygulamaların birbirleriyle güvenli entegrasyonunu sağlamak için her uygulama ve sistem özelinde geliştirme yapılması gerekmektedir. Bu durum bir süre sonra yönetilemez bir hal almaktadır. IBM DataPower Gateway bu aşamada devreye girerek, sistem ve uygulama seviyesinde karşılanan güvenlik ve entegrasyon gereksinimlerinin tek bir merkezden yönetilebilmesini sağlamaktadır.